Muzejní noc 2018

muzejni noc 2018

Ukázky řemesel a dílny pro děti v Domě gobelínů

ukazky remesel

Výstava Háčkované pohádky

hackovane pohadky

Folklorika Tajemství gobelínů

folklorika

tip: pro přehrání klikněte na obrázek

Kniha Josef Müller

cesky-rozhlas-logo2

tip: pro přehrání klikněte na obrázek

Projekt IOP

„ Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií – centrum původních řemesel a unikátních technologií“,
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.1.00/01.05935

Projekt Města Jindřichův Hradec, který byl za významné podpory spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu, byl prvním z dokončených projektů v oblasti podpory: Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. Předmětem projektu s termíny realizace 7/2007 – 12/2011 byla komplexní obnova bývalého zámeckého pivovaru (NKP), ale i částečná obnova nemovitých kulturních památek - jezuitské koleje a jezuitského semináře. Cílem projektu je vytvoření podmínek pro oživení těchto památek a následné jejich využití pro poskytování kulturních a vzdělávacích služeb určených pro širokou veřejnost. Realizací projektu je uskutečněna myšlenka vybudování „centra původních řemesel a unikátních technologií“, jehož zásluhou dojde k záchraně, uchování a dalšímu rozvíjení kulturního dědictví České republiky.

V tomto centru jsou prezentována tradiční řemesla z dob minulých, která pomalu upadají v zapomnění. V zámeckém pivovaru se návštěvníci seznámí se samotnou výrobou a ručním tkaním tapisérií a zároveň zde naleznou rozsáhlou výstavní expozici zahrnující dobové tkalcovské stavy a exponáty z dílny Marie Hoppe Teinitzerové. Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel vyjma výstavní činnosti pořádá v prostorách obnovené národní kulturní památky kurzy tkaní, ale i další workshopy vztahující se k textilní ruční tvorbě. V obnovených prostorách jezuitské koleje se mohou návštěvníci seznámit s činností
Muzea fotografie a moderních obrazových médií, které připravilo v letošním roce 10 fotografických výstav, ale i nově zpřístupnilo veřejnosti unikátní fotografické přístroje a materiály ze sbírek Národního technického muzea. Muzeum Jindřichohradecka působící v jezuitském semináři díky rozšíření svých výstavních prostor mohlo veřejnosti představit své jedinečné exponáty, které uchovávalo ve svých depozitářích. K nejzajímavějším novým expozicím patří rozsáhlá sbírka šicích strojů zn. LADA, sbírka lidových betlémů či jedinečná expozice věnovaná surrealistovi světového věhlasu Vladimírovi Holubovi a mnohé další.

V prvním roce udržitelnosti projektu navštívilo výše obnovené památky k 30. 9. celkem 35 721 návštěvníků a zároveň celkem 379 zájemců se zúčastnilo pořádaných kurzů, workshopů a seminářů.

Přijďte se podívat i Vy. Těšíme se na Vaši návštěvu v příštím roce 2013.

Bližší informace o nabízených službách v rámci projektu naleznete: www.dumgobelinu.cz, www.mjh.cz, www.nmf.cz.


Celkové výdaje projektu: 159 465 738 Kč
Poskytnutá výše prostředků z Evropského společenství 130 993 764 Kč
Celková maximální výše prostředků ze státního rozpočtu 23 116 547 Kč

iop 1