Muzejní noc 2018

muzejni noc 2018

Ukázky řemesel a dílny pro děti v Domě gobelínů

ukazky remesel

Výstava Háčkované pohádky

hackovane pohadky

Folklorika Tajemství gobelínů

folklorika

tip: pro přehrání klikněte na obrázek

Kniha Josef Müller

cesky-rozhlas-logo2

tip: pro přehrání klikněte na obrázek

2. etapa - 1910–1958 - Marie Hoppe Teinitzerová

Jindřichohradecká dílna Marie Teinitzerové byla ve svých počátcích vybavena jen třemi stavy, dvěma dovezenými ze Švédska a z Norska (ležatým podnožkovým a stojatým pro tkaní gobelínů) a jedním stavem obyčejným, na jakém tkali domácí tkalci na Strmilovsku látky pro export do Vídně a Turecka. Postupně přešla, na rozdíl od manufaktury ve Valašském Meziříčí, na tkaní gobelínů na horizontálních stavech tzv. aubussonského typu (podle druhé nejvýznamnější francouzské manufaktury v Aubussonu, která je používá).

Tvorba Marie Teinitzerové se začala rozvíjet v poloze víceméně tradičního dílenského přepisu malířského kartonu, ale v některých případech se jí podařilo dospět k ryze textilním výrazovým prostředkům. Nové pojetí vnesl do práce dílny po roce 1958 Josef Müller, absolvent Kybalova speciálního ateliéru textilní tvorby na VŠUP v Praze, který se stal výtvarníkem závodu. Bylo to dáno kvalitativně vyšším přístupem k tapisérii, která na rozdíl od tradičního chápání přestala být jen prostředníkem, ale sama se stala nositelem výrazu. Podstatný vliv měla samozřejmě také vysoká profesionální úroveň zdejších tkadlen, která neustrnula na jednom způsobu práce, jak tomu bývá v některých zahraničních dílnách tohoto druhu, což sice zaručuje precizní provedení, ale na druhé straně  mnohdy přispívá k chladnému, mrtvému vyznění celého díla. Díky citu a pochopení pro často téměř nepostižitelné  nuance výrazu, oživující do posledního místečka plochu tapisérie, schopnosti přizpůsobit se v maximální míře rozdílným přístupům jednotlivých umělců a tkaní z líce i z rubu jsou jindřichohradecké tapisérie na špičkové úrovni. Tuto skutečnost potvrzuje také zájem o spolupráci s dílnou ze strany zahraničních partnerů.