VIDEO Pozvánka na kurzy, 2019

kurzy 2019

VIDEO Muzejní noc, ukázky řemesel a dílny pro děti, 2018

muzejni noc 2018

VIDEO ČT, Folklorika, Tajemství gobelínů, 2018

folklorika

VIDEO ČT, Tamtam, Výstava Háčkované pohádky, 2017

hackovane pohadky

VIDEO Výstava Vladimír Holub, 2017 úvodní slovo F. X. Doležal

vladimir holub

VIDEO Adventní program, ukázky řemesel a dílny pro děti, 2015

ukazky remesel

KNIHA Josef Müller

cesky-rozhlas-logo2

Výstava TEXTIL – studenti a pedagogové 11. 4. – 15. 6. 2014

Výstava prací studentů a pedagogů katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty UHK

Mária Fulková, Mária Hromadová, Zuzana Hromadová, Marie Vaňková, Vlastimil Vodák a semestrální práce jejich studentů

Vernisáž v pátek 11. 4. 2014 v 15.00 hodin

mail plakat textil zaci n


Dům gobelínů navázal spolupráci s pedagogy katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové prostřednictvím výstavy Textil 2013, kterou v loňském roce uspořádal ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka. Mezi jinými autory zde vystavovali pedagogové UHK profesorka Marie Vaňková a docent Vlastimil Vodák. Tehdy vznikl nápad na vzájemnou spolupráci muzea a města s dlouholetou tradicí gobelínových dílen s vysokou školou, která v současnosti zcela ojediněle tomuto řemeslu vyučuje. První vlaštovkou vzájemné spolupráce byla přednáška ředitelky Domu gobelínů Mgr. Rity Škodové na Pdf UHK o našem muzeu a nyní aktuálně výstava textilních prací studentů a pedagogů této školy u nás v Domě gobelínů.

Budete-li hledat střední nebo vysokou školu, ve které je dnes možno studovat tradiční textilní umění, nenajdete už tuto možnost na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, ani na Akademii výtvarných umění (také tam bylo před léty možné naučit se tkaní gobelínů), ani na Fakultě textilní TUL v Liberci... Jediná vysoká škola v České republice, kde vyučují textilní výtvarníci studenty – budoucí učitele – navrhování a vytváření krajky, výšivky a dalších tzv. předtkalcovských technik, ale také tkaní na ručním stavu nebo na rámu, je Univerzita Hradec Králové. Na jedné z kateder její Pedagogické fakulty, na katedře výtvarné kultury a textilní tvorby, je už více než 10 let v praxi uskutečňována snaha o uchování dovedností, které byly ještě před několika málo lety neodmyslitelné od pojmu „české umělecké řemeslo" a od umu krajkářek a tkalců východních a jižních Čech.

Není ideálnější místo pro výstavu prvních tapisérií studentů textilní tvorby, nežli Dům gobelínů v Jindřichově Hradci. Pedagogové - textilní výtvarníci - i program Domu gobelínů mají stejný cíl: nejen nezapomenout na umělecká řemesla, která bývala nositelkami české a slovenské výtvarné kultury, ale vychovat výtvarníky, kteří budou umět využít staletími prověřené techniky ručního tkaní v současné oděvní a bytové kultuře a nadto budou mít možnost předávat řemeslné zkušenosti při svém učitelském povolání.

Výstava tapisérií prezentuje práci studentů, z nichž většina do doby zadání výtvarného úkolu neznala techniku tkaní na rámu. Po utkání malého vzorníku textilních vazeb byli všichni schopni navrhnout a utkat tapisérii komorního formátu (v ploše zpravidla kolem 1 m2) a většinou v pojetí, které odpovídá jejich mladému, právě se utvářejícímu názoru na současnou výtvarnou tvorbu. Studentské tapisérie jsou tkané kobercovou vlněnou přízí a technikou útkového rypsu, která se při tkaní koberců nazývá kelim a při tkaní nástěnných tapisérií v gobelínových dílnách gobelin. Výstavu doprovází několik prací pedagogů Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby PdF UHK.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu.